Byggeriet af IM-Huset

IM-Huset – et “multihus” med mange muligheder!
Byggeriet af IM-Huset foregik i perioden efteråret 2015 og frem til sommeren 2016. Indvielsesfesten blev afholdt lørdag d. 20. august 2016.

 

Se filmen om byggeriet af IM-Huset 

Klik her for at se filmen

film-om-byggeri-af-im-huset

 ……………………………

……………………………

Optakten til byggeprojektet:

Esbjerg IM købte arealet ved Fyrparken 10 i maj måned 2014 med henblik på at opføre et nyt og velegnet hus til de forskellige møder og aktiviteter i Esbjerg Indre Mission. Byggegrunden blev overtaget pr. 1. juli 2014.

Efter forudgående høringsfase blandt beboere i området, behandlede og godkendte Esbjerg Kommune vores ansøgning om byggetilladelse ved et møde i Plan og Miljøudvalget d. 3. februar 2015. Med denne godkendelse, kunne vi nu arbejde videre mod en mere konkret fase af byggeprojektet.

D. 26. september 2015 gravede vi på festlig vis 1. spadestik til IM-Huset. Ovenfor kan bl.a. ses billeder fra 1. spadestik – samt billeder fra “generalprøven” på 1. spadestik ved “kirken på plænen” i august 2015.

Omkring 85 mødte op til 1. spadestik – både folk med tilknytning til klubarbejdet og Indre Mission samt nogle af vores kommende naboer og repræsentanter fra Ungdomsbo. Ved arrangementet kom Jan Hansen, formand for byggeudvalget, med en orientering om byggeprojektet, forhistorien og visionerne bag det kommende byggeri.

Vi havde fundet repræsentanter for de forskellige arbejdsgrene og aldersgrupper – fra børneklubberne, juniorklubben, teenklubben, IMU (ungdomsarbejdet), voksenarbejdet / byggeudvalg og seniorarbejdet, – som samtidigt med hver deres “forgyldte” spade/skovl gravede 1. spadestik, efter at vi havde talt ned fra 10 – 0. Efterfølgende blev der serveret kaffe, te, juice og hjemmebagte boller med forskelligt pålæg til de fremmødte.

I efteråret 2015 gennemgik byggeudvalget de modtagne tilbud fra håndværkerne. Vi kunne glædeligvis fastholde den planlagte konstruktion af hovedhus og mødesal. Det blev dog nødvendigt at gøre nogle fravalg og justere på forskellige løsninger, for at vi kunne holde os inden for budgettet.

D. 27. januar 2016 kunne der afholdes rejsegilde. Trods det blæsende, kølige og våde januarvejr var der et godt fremmøde på omkring 100 – måske op mod 120 – til rejsegildet: håndværkere, naboer fra området, repræsentanter fra vores nye nabo “Boligforeningen Ungdomsbo”, gæster fra andre kirkelige sammenhænge og naturligvis mange med tilknytning til Indre Mission og klubarbejdet.

Ved en ekstraordinær generalforsamling d. 16. marts 2016 besluttede vi at bygge et kombineret redskabsrum og hobbyværksted. Denne bygning var med i det planlagte byggeri, men var taget ud af byggeprojektet i efteråret 2015 af besparelseshensyn. Vi skønnede ved den ekstraordinære generalforsamling, at denne bygning kan blive et godt og vigtigt aktiv for vores klubarbejde, at der var et økonomisk råderum set i forhold til allerede indkomne gavebidrag, samt at det var fordelagtigt at få dette hus bygget, mens håndværkerne var i gang på byggepladsen.

Menighedshuset på C. M. Nielsens Vej blev solgt i foråret 2016 med overtagelse af køber til 1. juni 2016. Vi kom dermed til at mangle mødelokaler i en kortere overgangsperiode, men fik glædeligvis lov at låne lokaler i Sædden Kirke i perioden frem til IM-Huset var klar til ibrugtagning. Første møde i IM-Huset blev et “sommertræf” onsdag d. 13. juli 2016.

Der var store drømme for dette byggeri! Velegnede og fremtidssikrede rammer var et ønske, som var blevet bragt frem utallige gange gennem de foregående år.

Vi er taknemmelige for at have fået et hus med en fleksibel indretning, så klubberne kan inddrage café-området i deres aktiviteter, så et par af klublokalerne kan være adskilte eller slås sammen efter behov og så mødesalen kan udvides med café-området ved større arrangementer.

Vi er også glade for bygningen af det kombinerede hobbyværksted og redskabshus, hvor klubberne kan boltre sig med aktiviteter af mere praktisk art.

Vi er desuden meget taknemmelige, for den centrale og åbne placering, som huset har fået lige ved siden af Sædden Kirke, Sædding Centret og et dejligt varieret boligområde. Der er stiforbindelser for gående og cyklister samt busforbindelser lige udenfor IM-Huset. Derudover giver beliggenheden tæt på Sædding strand og lige op ad store grønne arealer gode muligheder for udendørsaktiviteter for klubarbejdet samt for forskellige udadrettede arrangementer.

Vi har fået et “multihus” med mange muligheder for at virke for et kristen forkyndelse og et åbent kristent fællesskab!

 

Fortsat STOR TAK for ethvert gavebidrag til byggeriet!!

Gavebidrag til byggeprojektet kan indsættes på Esbjerg IM’s konto i Danske Bank: reg. nr. 1551 konto: 678 000 8605.

Byggeudvalg:
Jan Hansen, formand for byggeudvalget, tlf. 25 60 66 52, mail: janvogthansen@gmail.com
Henrik Krogager, tlf. 75 15 38 85, mail: hkrogager@gmail.com
Karsten Christensen, tlf. 27 59 81 79
Ole Andersen, tlf. 29 87 35 13
Erik Søholm, tlf. 53 14 00 51