Persondatapolitik

Fra slutningen af maj 2018 gælder nye EU-regler for håndtering af persondata. Tanken bag forordningen er, at persondata skal behandles på et ordentligt, forsvarligt og veldokumenteret grundlag. Disse forordninger ønsker vi naturligvis at efterleve!

  • Du kan til hver en tid bede om at få oplyst, hvilke kontaktoplysninger vi skulle have om dig.
  • Du kan til hver en tid bede om at blive slettet af adresselisten.
  • Oplysninger om bidragsydere gemmes kun, hvis det er nødvendigt af regnskabsmæssige årsager (regnskabsbilag).
  • Alle regnskabsbilag opbevares i 5 år jf. bogføringsloven. Disse regnskabsoplysninger opbevares sikkert hos kassereren.
  • I dokumenterne nederst på siden kan du læse uddybende oplysninger om håndteringen af modtagne persondataoplysninger i Esbjerg Indre Mission:
Vil du med på adresselisten?

Vi vil gerne invitere til en bred vifte af arrangementer i foreningsarbejdet i Indre Mission og i de tilknyttede klubber. I den forbindelse er det en stor fordel at kunne sende det trykte IM-program og mails til interesserede! 

Hvis du ønsker at modtage det trykte IM-program og nyhedsmails, bedes du sende en mail med dine kontaktoplysninger til: esbjergindremission@gmail.com – Du kan evt. benytte nedenstående blanket til dine kontaktoplysninger.

Ved at blive opnoteret på adresselisten for Esbjerg Indre Mission eller ved at give gavebidrag med dine kontaktoplysninger, så giver du samtidigt dit samtykke til, at Esbjerg Indre Mission må benytte dine kontaktoplysninger til foreningsarbejdet. 

Hvis du ønsker at blive slettet af adresselisten i Esbjerg Indre Mission, bedes du sende en mail om dette til: esbjergindremission@gmail.com

Du har også mulighed for at rette henvendelse til Esbjerg Indre Mission om ovenstående ved at sende eller aflevere en hilsen til: Esbjerg Indre Mission, IM-Huset, Fyrparken 10, 6710 Esbjerg V

Læs uddybende om håndteringen af kontaktoplysninger her: