Persondatapolitik

Fra slutningen af maj 2018 gælder nye EU-regler for håndtering af persondata. Tanken bag forordningen er, at persondata skal behandles på et ordentligt, forsvarligt og veldokumenteret grundlag. Disse forordninger ønsker vi naturligvis at efterleve!

  • Du kan til hver en tid bede om at få oplyst, hvilke kontaktoplysninger vi skulle have om dig.
  • Du kan til hver en tid bede om at blive slettet af adresselisten.
  • Oplysninger om bidragsydere gemmes kun, hvis det er nødvendigt af regnskabsmæssige årsager (regnskabsbilag).
  • Alle regnskabsbilag opbevares i 5 år jf. bogføringsloven. Disse regnskabsoplysninger opbevares sikkert hos kassereren.
  • I dokumenterne nederst på siden kan du læse uddybende oplysninger om håndteringen af modtagne persondataoplysninger i Esbjerg Indre Mission:
Vil du med på adresselisten?

Vi vil gerne invitere til en bred vifte af arrangementer i foreningsarbejdet i Indre Mission og i de tilknyttede klubber. I den forbindelse er det en stor fordel at kunne sende det trykte IM-program og mails til interesserede! 

Hvis du ønsker at modtage det trykte IM-program og nyhedsmails, bedes du sende en mail med dine kontaktoplysninger til: esbjergindremission@gmail.com

Hvis du ønsker at blive slettet af adresselisten i Esbjerg Indre Mission, bedes du sende en mail om dette til: esbjergindremission@gmail.com

Du har også mulighed for at rette henvendelse til Esbjerg Indre Mission om ovenstående ved at sende eller aflevere en hilsen til: Esbjerg Indre Mission, IM-Huset, Fyrparken 10, 6710 Esbjerg V

Læs uddybende om håndteringen af kontaktoplysninger her: