STØT arbejdet

Arbejdet i børneklub, juniorklub, teenklub, IMU og voksenarbejdet i Indre Mission varetages af frivillige og drives hovedsageligt ved indsamlede midler.

Enhver gave – lille som stor – er meget velkommen!

Du har mulighed for at indbetale gavebeløb via MobilePay. 
Husk ALTID at oplyse navn på indbetaler samt formål som f.eks. “gave til arbejdet”, “betaling for fællesspisning” eller “kaffebetaling”.

  • Esbjerg Indre Mission – indtast nummer: 31421  
  • Esbjerg IMU – indtast nummer: 65177

Du kan støtte arbejdet ved at overføre et gavebeløb til kontonumrene for de enkelte arbejdsgrene.

Gave til Esbjerg Indre Mission kan indsættes på reg. nr. 1551 konto nr. 6780008605

Gave til IMU kan indsættes på reg. nr. 7606 og konto nr. 1359576

Gave til Esbjerg Børne- og Juniorklub kan indsættes på reg. nr. 1551 konto nr. 6780008605 (med oplysning om, at gaven ønskes videregivet til Børne- og Juniorklubben)

Gave til Esbjerg Teenklub kan indsættes på reg. nr. 1551 konto nr. 6780008605 (med oplysning om, at gaven ønskes videregivet til Teenklubben)

Fradrag for gavebidrag 

Ønskes skattefradrag for gavebidrag i henhold til reglerne om ”fradrag for bidrag til velgørende foreninger med mere” (Jf. Ligningsloven § 8A) bedes du ved HVERT GAVEBIDRAG oplyse dit givernummer eller cpr-nr, samt at der er tale om et gavebidrag.
Kassereren for Esbjerg Indre Mission vil sørge for at indberette dit gavebidrag til SKAT.

Fradrag for gavebidrag til klubarbejdet:
Ønsker du fradrag for en gave til Esbjerg Børneklub, Esbjerg Juniorklub eller Esbjerg Teenklub bedes du sende din gave via Esbjerg IMs kontonummer reg. nr. 1551 konto nr. 6780008605 eller via MobilePay 31421 med bemærkning om, at gaven ønskes videresendt til én de 3 klubber samt dit givernummer eller dit cpr. nummer.

Fradrag for gavebidrag til IMU:
Kassereren for IMU varetager indberetning af gavebidrag til SKAT. Husk hver gang at oplyse dit navn og formål for din overførsel f.eks. “betaling for lejr”, “fællesspisning” eller “gavebidrag”. Det er kun gavebidrag, der er fradragsberettigede.

For 2019 er det maksimale fradrag 16.300 kr. Fradraget gives for ethvert bidrag, hvor der er oplyst givernummer eller cpr-nr. 

Du kan få oprettet et personligt givernummer ved kontakt til kasserer Jacobina S. Haahr, tlf. 28 95 65 51 eller mail: jskorastein@hotmail.com

Opbevaring af oplysninger om bidragydere.
Oplysninger om bidragsydere gemmes kun i det omfang, det er nødvendigt af regnskabsmæssige årsager, og regnskabet føres elektronisk på pc med adgangskode. Gavebidrag indberettes elektronisk via Indre Mission i Danmark og med benyttelse af adgangskode. Fysiske regnskabsbilag opbevares aflåst. Alle regnskabsbilag gemmes i 5 år jævnfør bogføringsloven.