Tjenestegrupper

Vi har i Esbjerg Indre Mission nedsat en række udvalg. Udvalgene og varetagelsen af forskellige opgaver og tjenester skulle gerne være med til at understøtte det større formål: et godt kristent fællesskab, hvor evangeliet om Jesus Kristus kan høres og kommer til at sætte sig positive spor i menneskers liv.

Der kan her ses en samlet oversigt over de forskellige tjenestegrupper med deres opgaver i stikordsform

Hver tjenestegruppe har en kontaktperson, der fungerer som en slags ”tovholder”. Der er desuden nævnt en kontaktperson i bestyrelsen, som hvert udvalg/tjenestegruppe kan have dialog med om opgaverne.

Du kan se en oversigt over tjenestegrupperne ved at klikke her.

Download en beskrivelse af tjenestegruppernes opgaver ved at klikke her.


Vær med – bær med

Alle opgaver i Esbjerg Indre Mission løses ved frivillig indsats. Der er mindre og større opgaver af enhver art, hvor DU kan gøre en vigtig og positiv forskel for vores kristne fællesskab.

TAK, om du vil være med – og bære med!

Eksempler på opgaver, som måske kunne være noget for dig:

  • Være med i et rengøringsteam (i en 3 ugers periode halvårligt)?
  • Pasning af udendørs areal og vedligehold af IM-Huset?
  • Være med på et “kaffehold” til aftenmøder?
  • Hjælpe til i klubarbejdet?
  • Bage kage til klubberne?
  • Besøgsven?
  • Chauffør for dem, der har vanskeligt ved transport til arrangementer?
  • Medarbejder i IM Genbrug på Spangsbjerg Møllevej 106?
  • Sang og musik?
  • Give “en hjælpende hånd” i diakonale opgaver?

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe til i en arbejdsopgave, så kontakt Niels Peder:

Tlf. 22 77 13 74 eller mail: niels.peder.kristensen@gmail.com

Ingen kan alt – alle kan noget – sammen kan vi en masse!