Udlejning og reservation

Reservation af lokaler:

Al brug af IM-Husets lokaler koordineres af Henning Sloth i Husudvalget, mobil: 21 19 54 18 eller mail: sloth1052@gmail.com

Hvis klubber eller andre af IM-Husets faste brugere ønsker at benytte lokaler andre tidspunkter end de planlagte, så aftales dette med Henning.

Benyttede lokaler afleveres naturligvis i pæn og opryddet stand.
Rygning foregår udendørs ved det opstillede askebæger på terrassen.

Udlejning til private:

IM-Huset på Fyrparken 10 udlejes til private, der har tilknytning til Indre Mission eller klubarbejdet. Huset udlejes desuden til folkekirkelige foreninger. Bestyrelsen kan give dispensation om udleje til lejere ud over ovennævnte. Forældre skal stå som lejer og være til stede ved arrangementer for børn og unge under 18 år.

Aftale om leje af huset foretages ved henvendelse til Henning Sloth i Husudvalget, mobil: 21 19 54 18 eller mail: sloth1052@gmail.com

Der betales 300,- kr. i depositum ved booking til Danske Bank reg. nr. 1551 konto 678 000 8605 med oplysning om navn og dato for leje af huset. Evt. afbestilling meddeles ligeledes til Henning Sloth. Ved afbestilling senere end 10 dage før arrangementet tilbagebetales depositum ikke.

OBS: Lejepriserne er forhøjet i forhold til tidligere takster under hensyntagen de stigende energiomkostninger.

  • Pris for leje af hele huset pr. dag: 1.750, – kr.
  • Pris for leje af stor mødesal, caféområde, toiletter og køkken pr. dag: 950,- kr.
  • Pris for leje af flere klublokaler, caféområde, toiletter og køkken pr. dag: 1.050,- kr.
  • Pris for leje af ét enkelt klublokale, caféområde, toiletter og køkken pr. dag: 750,- kr.
  • Pris for leje af caféområde, køkken og toiletter og køkken pr. dag 650,- kr.

Se i kalenderen nederst på siden, hvornår IM-Huset er reserveret.

Se lejekontrakt for udleje af IM-Huset til private: Lejekontrakt private IM-Huset, Fyrparken 10

Parkering ved IM-Huset:

Der er 11 parkeringspladser ved IM-Huset. Derudover henvises gæster i IM-Huset til at benytte parkeringspladserne ved Sædding gamle Skole / Sædding Fyr samt ved Sædding Centeret. 
Parkeringspladserne ved boligblokkene er forbeholdt beboere og deres gæster og må derfor IKKE benyttes! Tag venligst hensyn til naboerne.   

 

Reservationer af IM-Huset: