Vedtægter

Her kan du se vedtægterne for Esbjerg Indre Mission.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af første kvartal og bekendtgøres i Esbjerg IM’s program med mindst 4 ugers varsel. M.h.t. dagsorden henvises til gældende vedtægter.

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes med ny dagsorden mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Kandidatforslag til bestyrelsesvalget indleveres skriftligt og med kandidatens tilslutning senest otte dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidatforslag helt frem til valget.

Stemmeret ved samfundets generalforsamling har enhver bidragyder, som i perioden fra 13
måneder før til 1 måned før generalforsamlingen hos kassereren er blevet noteret for mindst
ét gavebidrag til Esbjerg IM.
Derudover har medlemmer af den lokale IMU afdeling stemmeret ved samfundets
generalforsamling.

Klik på billedet for at se vedtægterne: