Velkommen i et kristent fællesskab!

Du og jeg er værdifulde og elsket af Gud! 

I Jesus – i hans liv, død og opstandelse – har Gud vist os sin kærlighed i praksis. Også i dag ønsker Gud relation og fællesskab med ALLE mennesker – og at frelse os fra synd og ondskab.

“Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.” (Jesus citat fra Johannes Evangeliet kapitel 11. vers 25 – 26)

Hvad vil vi – og hvem er vi?

Esbjerg Indre Mission er et tilbud til DIG om et åbent kristent fællesskab midt i det pulserende liv i Esbjerg.

Vi ønsker at leve livet i taknemmelighed og fællesskab med KIRKENS HERRE, JESUS KRISTUS, og at livet med Kristus må få betydning og sætte sig spor i livet.

Vi tror, at budskabet i Bibelen er værd at tro og leve livet på.

Siden starten for efterhånden mange år siden (d. 13. september i 1861) har bevægelsen med det officielle navn ”Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark” ønsket at virke på Den danske Folkekirkes grundlag. Sådan er det fortsat. Gudstjenestefællesskabet i kirken er stadig det centrale og bærende omdrejningspunkt.

Som kristent fællesskab ønsker vi at være et godt og naturligt supplement til Folkekirkens gudstjenesteliv. Hvor Folkekirken måske kan beskrives som ”festsalen” eller den højtidelige ramme for gudstjenesten og øvrige kirkelige handlinger, så kan man betragte Indre Mission som et slags ”folkekirkeligt alrum” eller et ”folkekirkeligt værksted”.

Tro, liv og fællesskab

Vi håber, at der gennem de forskellige møder og arrangementer må blive god lejlighed til at dele liv, drøfte livs- og trosspørgsmål, høre kristen forkyndelse samt mulighed for at være med i et kristent fællesskab under mere uformelle former.
Der er en lang række møder, aktiviteter og klubber i tilknytning til Esbjerg Indre Mission. Vores ambition er, at der uanset alder og livssituation må være et relevant tilbud om et godt kristent fællesskab.

For yderligere oplysninger så henvend dig gerne til én af kontaktpersonerne i klubberne eller under menupunktet ”kontakt”.

… og hvis du skulle være i tvivl: Alle arrangementer er åbne for alle – på tværs af bydele og sognegrænser!!! – Måske ses vi?